میدانستید ,؟آیا ,انسان ,سلول ,؟آیا میدانستید ,تریلیون سلول

آیا میدانستید که خون یک عضو مایع بدن انسان است ؟
آیا میدانستید که همه انسان ها در زمان تولد کوررنگی دارند ؟
آیا میدانستید که ریه های ما بیش از 15000 لیتر هوا را هر روز تنفس می کند. سطح ریه ها تقریباً هم اندازه یک زمین تنیس است ؟
آیا میدانستید که غذا حتی اگر روی سرتان ایستاده باشید به معده شما خواهد رسید ؟
آیا میدانستید که پوست بزرگ ترین عضو بدن است ؟
آیا میدانستید که بدن یک انسان بزرگسال از 100 تریلیون سلول تشکیل شده است ؟
آیا میدانستید که تعداد باکتری های موجود در بدن انسان بیشتر از تعداد سلول های بدن است. در بدن انسان حدود 75 تا 100 تریلیون سلول وجود دارد ؟

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : علی آزاده
برچسب ها : میدانستید ,؟آیا ,انسان ,سلول ,؟آیا میدانستید ,تریلیون سلول
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دانستنی های شگفت انگیز در مورد بدن انسان